TÁMOP- 3.2.3/A-11/1

kezdokep

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00107 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben, Marcali és Lengyeltóti-Somogyvár térségében című nyertes projekt egyik eleme az egészségtudatosság fejlesztése, és a járványügyi ismeretek bővítése volt gyermekek és a felnőtt korosztály körében.

kezdokep

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00107 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben, Marcali és Lengyeltóti-Somogyvár térségében című nyertes projekt egyik eleme az egészségtudatosság fejlesztése, és a járványügyi ismeretek bővítése volt gyermekek és a felnőtt korosztály körében.

Kedvezményezett neve: Marcali Művelődési Központ

Projekt címe: Érik a szőlő - Marcali éléskamrája

Projekt időtartama: 2019-2020

Pályázat azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00545

Támogatás összege: 12.154.450 Ft

 

Az Érik a szőlő – Marcali éléskamrája című projekt a vidéki életmód megőrzését, a helyi hagyományok és a helyi termékek népszerűsítésén keresztül a turizmus fejlesztését, a helyi termelői terméket felhasználó gasztronómia előtérbe állítását, a helyi identitás erősödését szolgálja.

A program magába foglalja azokat a sajátos kulturális értékeket, melyek a város hagyományaira épülnek. Marcaliban erős a tradíciója a mezőgazdasági termelésnek, a szőlőhegyi gazdálkodásnak és egyre erősödik a sokszínű kistermelői tevékenység. A helyi termék mögött általában mindig ott van a környezettudatos fogyasztói magatartás terjesztése, az egészséges életmód, a helyi gazdaságfejlesztés helyi termelők termékeinek piacra segítésével, a hagyományőrzés, a turizmus fejlesztése és a baráti közösség, civil szerveződés kialakításának lehetősége.

A szüreti, a szőlőhegyi hagyományok szerves része a folklór. Marcaliban meghatározó a néptánc kultúra is. A folklórhagyományok újraértelmezése összekapcsolva a helyi termékek kultúrájának erősítésével jó lehetőséget kínál a térség turisztikai arculatának kialakításához is.

A projekt elemei:

1.) Az Érik a szőlő – Marcali éléskamrája fesztiválon őstermelők, kézművesek, bortermelők kapnak lehetőséget arra, hogy bemutatkozzanak (kiskert piac, Mihály napi ízlelő), illetve a mezőgazdasági szereplők népszerűsítsék mesterségüket (gépbemutató, utcatárlat). A kísérőprogramok összeállításánál a szürethez kapcsolódó folklórhagyományok – Marcalira jellemzően a néptánckultúra játszik főszerepet, melynek nemzetközi vonalat ad a város külföldi (meglévő és leendő) testvértelepüléseinek és a helyi néptánc egyesület határon túli partnereinek részvétele.

2.) Marcali éléskamrája - szakmaismertető bemutató a fesztivál része, ami a gazdák és gazdaasszonyok munkájába ad betekintést, valamint a Mesterek és műhelyek címszó alatt kézműves terméket előállítókra is fókuszál.

3.) Mesterségem címere – olyan kézműves tevékenység, mely a gasztronómiától kezdve a tárgyalkotásig szólítja meg a közösség tagjait. A foglalkozások tartásába Marcali Művelődési Központ bevonja a helyi őstermelőket, kézműveseket és hagyományőrző szakembereket. A foglalkozások három alappilléren állnak: az egyik Marcali helyi értékeihez kötődik, a másik a Marcaliban (és a járásban) élő kézművesek bemutatkozását segíti elő, a harmadik pedig a Marcali Művelődési Központ által létrehozott Amatőr Alkotók kiállítóterében megvalósuló kézműves kiállításokhoz kapcsolódik.

Eddig megvalósult:

Érik a szőlő - beszámoló (pdf)

1. Mesterségem címere – a rétesnyújtó (pdf)

2. Mesterségem címere - az üvegfestő (pdf)

3. Mesterségem címere - a gyertyaöntő (pdf)

4. Mesterségem címere - a pirográfus (pdf)

5. Mesterségem címere - a bábkészítő (pdf)

6. Mesterségem címere - a mézeskalács készítő (pdf)

7. Mesterségem címere - az ékszerkészítő (pdf)

8. Mesterségem címere - az álompárna készítő (pdf)

9. Mesterségem címere - az ásványékszer készítő (pdf)

10. Mesterségem címere - az álarckészítő (pdf)

11. Mesterségem címere - a rózsakészítő (pdf)

12. Mesterségem címere - a szmájlikészítő (pdf)

13. Mesterségem címere - a batikoló (pdf)

14. Mesterségem címere - a vintage díszítő (pdf)

15. Mesterségem címere - a szappankészítő (pdf)

16. Mesterségem címere - a kosárfonó (pdf)

17. Mesterségem címere: a diótorta készítő (pdf)

18. Mesterségem címere – a képeslap készítő (pdf)

Mesterségem címere - beszámoló (pdf)

Turisztikai Mester-csomag (pdf)

infoblokk kedv final CMYK ESZA

A projekt címe: Nyitott pincék- hagyományos kulturális értékek átörökítése

A projekt azonosító száma: Top-7.1.1.-16-H-ESZA 2019-00176

Kedvezményezett : Marcali Művelődési Központ

Szerződött támogatás összege: 9.193 535 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Tervezett befejezés dátuma: 2021. április 30.

A projekt tartalmának és céljának bemutatása:

A Marcali-hát hagyományos bor és szőlőtermelő vidék évszázadok óta, a város lakosainak életében a szőlőtermelési tevékenység fontos szerepet játszik a jelenben is. A projekt célja a város egyedi bor és szőlőtermelő arculatának és vonzerejének erősítése, a hagyományos értékek ápolása a terek közösségi használatával. A Háziszörp és Fröccsfesztivál, és a Borforraló Fesztivál a helyi szőlőtermelő pincetulajdonosok és borászok bemutatkozása és bevonása mellett, értékteremtő kulturális programjaival erősíti a helyi társadalom közösségi és kulturális kohézióját, identitását.

A fejlesztés várható eredménye:

A projekt hosszútávon népszerűsíti a szőlő és bor kultúrát, hozzájárulva a helyi gazdaság és a kreatív ipar fejlődéséhez. A város közösségi tereinek, zöld területeinek élettel és helyi kulturális értékkel bíró programokkal telítése a közösségi kohéziót erősíti, fejlesztve a helyi kultúrát. A helyi lakosok mellett a civil szervezetek, helyi vállalkozók közötti partnerségi viszonyt fejlesztve, a városban maradás vonzerejét növeli. Ehhez kapcsolódik az a szemléletformáló fotóklubos tevékenység is, amely nem hagyja feledésbe merülni a marcali szőlőhegy helytörténetben és a marcali emberek életében betöltött szerepét.

Eddig megvalósult:

Digitális stage-box beszerzése (pdf)

Bor és szóda találkozása Marcaliban - beszámoló (pdf)

Projektalapú fotókör indul Marcaliban (pdf)

 10. Borforraló Fesztivál - beszámoló (pdf)

infoblokk kedv final CMYK ESZA

Napnyugta - fotótúra a marcali szőlőhegyben

Szüret – szüretelési hagyományok a marcali szőlőhegyben.

Projekt címe: SZÍN-TÉR- épített környezet értékőrző fejlesztés

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00084

Kedvezményezett neve: Marcali Művelődési Központ

Szerződött támogatás összege: 6 979 077 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Tervezett befejezés dátuma: 2020. 04. 30.

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja, a kulturális funkció befogadására alkalmas színháztermi helyiség korszerűsítése, kibővítése, átalakítása, valamint a rendezvényterem korszerű kialakításához szükséges eszköz beszerzés. A kulturális tanulás és ismeretszerzés egyik alapvető színtere a közművelődési intézmény, ezen belül a magaskultúra igénybevételére olyan közösségformáló és erősítő rendezvények számára biztosít helyszínt, mint a színházi előadások. A prózai, zenés, vagy alternatív színházi előadások szervezése a Marcali Művelődési Központ kulturális stratégiájának kiemelt területe, az óvodás korosztálytól kezdve a legidősebb korosztályokig szólítja meg a közönséget. A Művelődési házban található színházterem, Marcali Járás egyedüli, 300 főt befogadó színházterme is. A projekt célja, hogy olyan színházi körülményeket teremtsen a fejlesztés révén, amely méltó és korszerű a színházba látogató helyi és járásban élő nézők és a fellépő társulatok számára.
A projekt keretében a cél elérése érdekében az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:
Gazdasági, kulturális funkció befogadására alkalmas helyiségek korszerűsítése, kibővítése, átalakítása:
- hangtechnikai park fejlesztése
- nézőtéri világítás korszerűsítése
- falfestés és falborítás cseréje

A fejlesztés várható eredményei:
Az épített környezet értékőrző fejlesztése a helyi kultúra és identitás fejlődését eredményezi hosszú távon. Ösztönzi a városlakókat, valamint az idelátogatókat a korszerű közösségi terek igénybevételére, a várost élettel tölti fel.

Eddig megvalósult:

Digitális keverő beszerzése (pdf)

Nézőtéri falburkolatok eltávolítása (pdf)

Elkészült a színházterem falburkolata (pdf)

Sajtóközlemény (pdf)

muvhaz 6

 Fotó: Zsirai Tibor

Sajtómegjelenés: Befejeződött a színházterem világításának korszerűsítése és a falburkolat cseréje a CLLD keretében (marcaliportal.hu)

infoblokk kedv final CMYK ERFA

A TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0055 sz. pályázatának projektzárásaként kiállítás nyílt a  Kulturális Korzóban a tehetséges kézműves, népi tárgyalkotó-kerámia, fotó és film szakkörös diákok munkáiból.

A kiállítás megnyitón Bőszné Kiss Katalin a projekt vezetője ismertette a pályázat megvalósításának szakaszait, az elért eredményeket. A szakkör vezetők, Babainé Mikó Beáta a kézműveseké, Sabján Veronika a kerámia szakköré, Szamody Zsolt Olaf a fotószakkörösöké, Bognár Endre pedig a filmszakkör vezetőjeként, értékelte a tehetséges diákok eddigi munkáját. A sokszínű és több tevékenységi kört bemutató tehetséges diákok kiállítását április 22-ig tekinthetik meg az érdeklődők, a Kulturális Korzó nyitvatartási idejében. 

A kézműves és kerámia szakkörös diákok utolsó, produktív szakaszú órái , 2014. március 9-én, Szentgyörgyváron zajlottak. A helyi fazekas mester műhelye adott helyet a diákoknak a csuprok, használati eszközök és népi dísztárgyak elkészítéséhez. Az udvari kemence monumentalitása, a népi tárgyak elkészítésének folyamatában  való bemutatása és gyakorlati használata, lenyűgözte a szakkörösöket. Sabján Veronika és Babainé Mikó Beáta szakkörvezetők és a kísérő pedagógusok, Bőszné Kiss Katalin  és T. Molnár Gertrúd is lelkesen „beálltak” korongozni a gyerekek mellé. A helyszínen készült alkotások, a szakkörökön készült munkákkal együtt,  a  2014. március 27-én nyíló projektzáró kiállításon lesznek láthatóak. 

2014. március 3-án, a kézműves és kerámia szakkörös diákok az Őrségbe látogattak. A kézműves népi technikák sokszínűségével és a régi falusi élet tárgy alkotó kultúrájával a szakkörös diákok Őriszentpéteren, a Szikszay Edit gyűjtemény megtekintésekor találkozhattak. A szakkörvezető pedagógusok, Sabján Veronika, és Babainé Mikó Beáta, helyszíni múzeumpedagógiai órát tartott a gyerekeknek a kiállítási anyaggal kapcsolatosan. A Marcali Városi Kulturális Központ részéről, T. Molnár Gertrúd, a projekt szakmai felelőse segítette a pedagógusok és a diákok munkáját, biztosítva a kirándulás sokszínűségét. Az őriszentpéteri, román stílusú Szent Péter templom falfreskói is különleges élményt nyújtottak a szakmai kiránduláson résztvevőknek, a templomot körülölelő sírkert pedig, faragott emlékműveivel emlékezetes marad. A népi építészeti és tárgyi kultúra megőrzött emlékei a szalafői Őrségi Népi Műemlékegyüttes,Pityerszer megtekintésével tették teljessé a szakmai utat. 

A kerámia IV- es és a kézműves IV-es csoport , február 22-24-ig Nagyatádon, bent lakásos táborban mélyíthette el és gyakorolhatta, az eddig tanult elméleti és gyakorlati ismereteiket. A kerámia szakkörösök Sabján Veronika iparművész vezetésével agyag használati és dísztárgyakat készítettek, és a beton öntés és kép készítés elemeit is gyakorolhatták. Babainé Mikó Beáta tanárnő irányításával a kézművese szakkörös diákok keze nyomán, különböző technikájú alkotások, művek születtek. A szövés, az üvegfestés, a gyöngyfűzés , az akril képek készítése mellett, a varrás fortélyaival is megismerkedtek a gyerekek.


A napi foglalkozások után a szabadidő tartalmas eltöltését közös játékokkal, sétákkal színesítették, T. Molnár Gertrúd, a projekt szakmai felelőse koordinálásával. A tehetséges diákok munkáit, ( a fotó és a filmszakkörösök alkotásaival együtt), a 2014. március 27-én, a Kulturális Korzóban nyíló kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők.

A TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0055 sz. pályázat végrehajtásának összegzéseként a fotó és film szakkörös gyerekek 3 napos táborozáson vettek részt az elmúlt hétvégén. A nagyatádi családias hangulatú panzióban nagyon jól éreztük magunkat. Az elmúlt hónapok során tanult elméleti és technikai tudnivalókat gyakorolták a gyerekek különböző szituációkban. Rengeteget tartózkodtunk a szabadban, ahol egyéni feladatokat kaptak filmezésből és fotózásból egyaránt. A gyakorlat teljesítését közös elemzés, a jó és rossz megoldások kivesézése követte. A táborban folyó munkáról és a jó hangulatról meséljenek inkább a képek…..

Széchenyi 2020

szechenyi 2020 logo allo color RGB

Nemzeti Kulturális Alap

nka logo

Keressen minket Facebookon is!

Digitális Jólét Program Pont

Nyitvatartás

Kulturális Korzó

A 484/2020 (XI. 10.) kormányrendelet alapján a rendeletben meghatározott kivétellel tilos a közművelődési intézmények látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás. A rendelet értelmében a Kulturális Korzó 2020. november 11-től 30 napon át zárva tart.

Információ: 06 85 510 448

Elérhetőségek:

Marcali Művelődési Központ
8700 Marcali, Múzeum köz 2.
Tel: 06 85 510 448
E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

Munkatársaink elérhetőségei