Kezdőlap

Következő programok

TársasBázis

Aktuális kiállítások

Programok - plakátok

SZG 8565

A Marcali Művelődési Központ választási kampány alatti Etikai Irányelvei
1. A választási kampány nem háború:
- a pártok, vagy képviselőjelöltek nem egymás ellenségei, hanem politikai ellenfelei;
- az országgyűlési és önkormányzati választás a magyar nemzet és a város jövőjéről szól;
- a választási kampány célja, hogy a pártok és jelöltek programjukat, politikai céljaikat ismertessék és értelmezzék;
- a választási kampány tisztességessége, emberiessége, törvényessége és tisztasága alapvető jelentőségű politikai kérdés;
A Marcali Művelődési Központ dolgozói elfogadják, hogy a választási kampány során tartózkodni kell a pártok és jelöltekre irányuló minden valótlanságtól, rágalmazástól, az emberi és a politikai jogok sérelmére történő uszítástól, felelőtlen demagógiától.
A Választási Irányelv irányvonalat ad a fontosabb etikai kérdésekben, azonban nem térhet ki minden, esetenként előreláthatatlan problémára. Ezért a Marcali Művelődési Központ igazgatója fenntartja magának a jogot, hogy a megfelelő intézkedéseket megtegye.
2. Politikai célú plakátok, hirdetések elhelyezése
2.1. A Marcali Művelődési Központ székhelyének épületén vagy azon belül (8700 Marcali, Múzeum köz 2. Kulturális Korzó) és az alábbiakban felsorolt telephelyei épületén, vagy épületén belül a költségvetési szerv közintézmény jellegére figyelemmel, igazgatói döntés értelmében politikai kampánycélú plakátot elhelyezni nem lehet.
A Művelődési Központ telephelyei:
- Művelődési Ház (Széchenyi u. 3.)
- Civil Szervezetek Háza (Orgona u.2.)
- Szabadtéri színpad és Zenepavilon (Európa park)
- Bizei Közösségi Ház, Marcali-Bize Bizei u. 53.
- Ifjúsági Ház Bize, Bizei u. 63.
- Boronkai közösségi Ház, Marcali-Boronka Gárdonyi u. 23
- Gyótai Közösségi Ház, Marcali-Gyótapuszta Páll Endre u. 5.
- Horvátkúti Közösségi Ház, Marcali-Horvátkút Horvátkúti u. 56.
2.2. A Marcali Művelődési Központ tulajdonában lévő, szabadtéri hirdetőtáblákon, csak az intézmény hozzájárulásával helyezhetik el térítésmentesen a politikai pártok, jelöltek – kizárólag programjaikra, rendezvényeikre vonatkozó - meghívó plakátjaikat. A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt, vagy más jelölő szervezet plakátját, illetve az intézmény kulturális programjait/rendezvényeit hirdető plakátjait, a térképes információs táblát és az azt körülvevő cégek hirdetéseit.
Ezek a következők:
- Noszlopy és Karikás Frigyes utcák sarkán (volt gombai ABC előtt)
- Városi Fürdő és Szabadidő Központ előtti hirdetőtábla
- Künzelsau tér északi sarkán
- Petőfi és Sport utcák sarkán (Dóra barkács felöli falon)
- Piac tér dél-nyugati sarkán
- A Széchenyi és Móra Ferenc utca sarkán
- A Szabadtéri színpad melletti hirdetőtábla
- A boronkai kultúrház előtti hirdetőtábla
- A gyótapusztai kultúrház előtti hirdetőtábla
2.3. A Marcali Művelődési Központ honlapján semmilyen politikai hirdetés, politikai célú program meghívója, plakátja nem helyezhető el.

3. A Marcali Művelődési Központ esélyegyenlőséget biztosít a választási kampányban résztvevő pártok, jelöltek számára, programjaik bemutatására, ezért a politikai pártok, jelöltek kampánynyitó és kampányzáró rendezvényeihez a Művelődési Központ térítésmentesen biztosítja:
3.1. az Orgona u. 2. sz. alatti telephelyén, a Civil Szervezetek Házának 60 főt befogadó földszinti, illetve 100 főt befogadó emeleti rendezvénytermét 8:00-22:00 óráig tartó nyitvatartási időszakban;
3.2. a Széchenyi u. 3. sz. alatti telephelyén, a Művelődési Ház 300 főt befogadó színháztermét, a Művelődési Házra vonatkozó feltételek betartásával. Ezek a következők:
- A Művelődési Ház többcélú intézmény, a Marcali Művelődési Központ színházterme mellett az épületben oktatási intézmény is – Zeneiskola – működik. A színházterem közös használatú a Zeneiskolával, az oktatási intézmény kötelező hangversenyterem szükségletét elégíti ki. Ezért a teremfoglalásoknak igazodniuk kell a Zeneiskola és a Művelődési Központ – egy hónapra előre meghatározott - színháztermet igénylő rendezvényeihez, foglalkozásaihoz.
- A politikai pártok, jelöltek rendezvényeit lehetőség szerint a Zeneiskola SZMSZ-ben meghatározott nyitvatartásának figyelembe vételével kell megszervezni: ez hétközben 19:00 órától, valamint, amennyiben nem sérti a kampánycsend időszakát – szombaton 14:00 órától és vasárnap lehetséges. Amennyiben erre nincs mód, a többfunkciós épület jellegéből adódóan nincs akadálya azon időpontoknak sem, melyek beleesnek a Zeneiskola nyitvatartásába, ám ezen időben törekedni kell arra, hogy a rendezvény a legkisebb mértékben zavarja a tanítási órákat.
3.3. Amennyiben a két telephely használata egyéb okoknál fogva akadályokba ütközik, a következő lehetőségeket ajánlja fel a Művelődési Központ a kampánynyitó és kampányzáró rendezvényekhez:
a) Szabadtéri rendezvényhelyszínként az Európa parkban található, 500 főt befogadó Szabadtéri színpadot;
b) a Kulturális Korzót az alábbi feltételekkel:
A Kulturális Korzó többfunkciós, több más intézménnyel közösen használja a Marcali Művelődési Központ. Az épületben található még a Marcali Múzeum, a TAVI Kereskedelmi Televízió stúdiója, illetve a Szivárvány Nyugdíjas Egyesület klubja. A kulturális/közművelődési intézmény jellegből adódóan az épületet használó intézmények ügyfélfogadása, programjai, tárlatai, közművelődési rendezvényei nyitvatartási időben bárki számára folyamatosan elérhetőek, látogathatóak. Ezért:
- a 60 főt befogadó aulában - az intézményeket látogatók miatt nyitvatartási időben a zártkörű rendezvény tartása sem lehetséges (mivel az egész épületet, benne a négy intézménnyel együtt be kellene zárni), - nyitvatartási időn kívül igénybe vehető térítésmentesen kampánynyitó és záró rendezvényhez.
- a 60 +20 (pótszékezhető) főt befogadó konferenciaterem – amennyiben nem ütközik kulturális/közművelődési programmal, illetve rendezvénnyel, valamint a szabad kapacitás függvényében - igényelhető térítésmentesen kampánynyitó és záró rendezvényhez.
3.4. Városrészi – Bizei, Boronkai, Gyótapusztai, Horvátkúti Közösségi Házak esetében a választási kampány alatt a politikai pártoknak, jelölő szervezeteknek, jelölteknek egy kampányrendezvényre térítésmentesen biztosítja a közösségi ház használatát a Művelődési Központ.
3.5. A választási kampány alatti egyéb más politikai célú rendezvények esetében – a mindenkori aktuális terembérleti díj fizetendő a Marcali Művelődési Központ Terem és Eszközbérlési Szabályzatában meghatározottak alapján.
3.6. A Marcali Művelődési Központhoz tartozó helyszínek és termek politikai célú térítésmentes, illetve terembérletes használatáról kizárólag a Művelődési Központ igazgatójával lehet egyeztetni.

4. Kulturális rendezvények
A Marcali Művelődési Központ által szervezett kulturális rendezvény, illetve azon rendezvény, melyben társszervezőként, együttműködő partnerként szerepel a Művelődési Központ, választási kampány célra semmilyen formában nem illik felhasználni!


Vigmondné Szalai Erika sk.
igazgató

 

Széchenyi 2020

szechenyi 2020 logo allo color RGB

Nemzeti Kulturális Alap

nka logo

Keressen minket Facebookon is!

Digitális Jólét Program Pont

Nyitvatartás

Kulturális Korzó

Hétfő - Péntek: 8.00 - 18.00
Szombat: 14.00 - 18.00
Vasárnap: zárva

Információ: 06 85 510 448

Elérhetőségek:

Marcali Művelődési Központ
8700 Marcali, Múzeum köz 2.
Tel: 06 85 510 448
E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.

Munkatársaink elérhetőségei