Intézményrendszer

I. Intézményi történet

Eredetileg a városi kulturális központnak helyet adó épület 1936-ban katolikus legényegyletnek épült, amit a művelődési elvárásoknak megfelelően alakítottak át. Marcali 1977-ben lett város, ezt követően, az alapító okirat szerint 1979-ben kapott városi elnevezést a kulturális központ is. 1983-ban a fenntartó marcali önkormányzat bővítette az épületet a megnövekedett igényeknek megfelelően. A Marcali Városi Kulturális Központ 1991-től önálló jogi személy és önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény. A központi intézményhez tartozott a Marcali városrészeinek négy közösségi színtere (Bize, Boronka, Gyóta, Horvátkút), a Bernáth Aurél Galéria, és a Teleház.

A városrészi intézmények felújítását tette lehetővé a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott 2009. évi TEKI pályázat, melynek keretein belül 2010-ben részleges felújítások történtek a bizei, boronkai, gyótai és horvátkúti művelődési házakban.
Esztétikai és funkcionális javulást a városközpont rehabilitációjával összefüggő beruházás hozott. Pályázati támogatásból 2011-ben megvalósult Kulturális Korzó épületének átadása, ami funkcióbővülést eredményezett a közművelődés területén, mind az épületben helyet kapó Kulturális Központ, mind a Marcali Múzeum tekintetében.
A Kulturális Központ egykori épületébe a Városi Zeneiskola költözött be, a két intézmény a működését közös épülethasználattal oldja meg. Mivel az intézmény székhelye a Kulturális Korzóba került, a 280 főt befogadó színházteremmel rendelkező épület – Művelődési Ház néven - a Kulturális Központ egyik telephelye lett.
Szintén a Kulturális Központhoz integrálódva telephelyként lett megjelölve az időközben önkormányzati tulajdonba került Marcali Civil Szervezetek Háza, melynek az átépítések, felújítások után 2013. februárjában történt meg tényleges használatba vétele. A városrészi művelődési házak továbbra is a Kulturális Központ telephelyei maradtak, a közgyűjteményi funkciót ellátó Bernáth Aurél Galéria azonban 2013. január 1.-től átkerült a Marcali Múzeumhoz. A Teleház 2011. őszén lebontásra került, funkcióját a Kulturális Korzó épületében található informatikai terem vette át.

 

II. Intézményi telephelyek és nyitva tartásuk

 

1. Kulturális Korzó (Múzeum köz 2.)

Az épület az „Európa Kulturális Fővárosa Pécs 2010” projektben az önkormányzat által elnyert támogatással, mintegy 250 millió forintból újult meg agórás funkcióknak is megfelelően, és a kor követelményeit teljesítve, teljesen (lifttel is ellátva) akadálymentes. 2011-ben került átadásra. A Kulturális Korzó székhelye a Kulturális Központnak.
Az épületben található még a Marcali Múzeum, a TAVI Kereskedelmi Televízió stúdiója, a Médiaközpont, illetve a Szivárvány Nyugdíjas Egyesület klubja és a város által vásárolt képzőművészeti alkotások gyűjteményének állandó tárlata, az időszaki kiállításoknak helyet adó Kortárs Galéria, Folyosógaléria, Amatőr Alkotók kiállítótere, konferencia és moziterem, számítógépes informatikai terem és egy kisebb tárgyalóterem, valamint kialakításra került az aulában egy kisebb színpad, illetve egy kávéházi-vendéglátó tér. 2015-ben a Kulturális Központ Könyvsarkot nyitott az aulában, valamint gondozza az Értéktárként is funkcionáló Korzó Ajándéktárat bizományos értékesítés keretében. Részben vásárolt, részben pályázati támogatással a termek funkciójához szükséges minden háttérberendezéssel, technikai eszközzel rendelkezik a Kulturális Központ.
A Marcali Városi Kulturális Központ- Kulturális Korzó központi épületében - közösségeket fogadó nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig 8:00 -18:00 óráig,
Szombaton 14:00-18:00 óráig, illetve rendezvénytől függően
Vasárnap: zárva.
Az intézmény házirendje szerint a helyi művelődési közösségek, klubok, szakkörök, egyesületek a Korzó nyitva tartási idejében előzetes egyeztetés alapján térítésmentesen használhatják az intézmény infrastruktúráját. Azonban 1000 Ft/óra ügyeleti díjat számol fel – minden megkezdett órára a Kulturális Központ, amennyiben a terem használata a Korzó nyitása előtt kezdődik, vagy elhúzódik zárás után.
A Kulturális Központ ügyfélfogadási ideje:
Hétfőtől-csütörtökig 8:00 órától 16:00 óráig
Pénteken 8:00 órától-13:30 óráig

 

2. Művelődési Ház (Széchenyi u. 3.)
A Művelődési Házon a Városi Zeneiskolával osztozik a Kulturális Központ. Ebben az épületben található a 280 főt befogadó – profi színházi körülményeket biztosító színházterem, a hozzá tartozó öltözőkkel és ruhatárral. A fény és hangtechnika modernizálásáról anyagi lehetőségeihez mérten folyamatosan gondoskodik a Kulturális Központ. Nagyobb rendezvények, konferenciák helyszíne is a színházterem. A Művelődési Házban alakította ki a Kulturális Központ a „Dicsőség-falat” is. Ide azok nevei kerülnek, akiket az önkormányzat Marcali Városért, Alkotói díjjal, illetve Díszpolgári címmel ismer el. Az elismeréseket a színházteremben tartott ünnepi testületi ülésen adják át, s ekkor kerülnek ünnepélyes keretek között felragasztásra a neveket tartalmazó táblák.
Nyitva tartás ügyeletessel:
Hétfőtől-péntekig 8:00 órától 18:00 óráig a közösségek foglalkozásaihoz és a rendezvényekhez igazodva.
Szombaton csak rendezvénytől függően.
Vasárnap zárva.
Ez az épületben működő zeneiskola nyitva tartására nem vonatkozik.
Az intézmény házirendje szerint a művelődési közösségek, klubok, szakkörök, egyesületek a Művelődési Ház nyitva tartási idejében előzetes egyeztetés alapján térítésmentesen használhatják az intézmény infrastruktúráját. Azonban 1000 Ft/óra ügyeleti díjat számol fel a Kulturális Központ, amennyiben a terem használata a Művelődési Ház nyitása előtt kezdődik, vagy elhúzódik zárás után.

 

3. Civil Szervezetek Háza (Orgona u. 2.)
2013-ban került a Kulturális Központ telephelyei közé a három emeletes Civil Szervezetek Háza a városközpontban. Az épület felújítását és akadálymentesítését Marcali Város Önkormányzata finanszírozta. Mint ahogyan a nevében is áll, civil szervezeteknek ad otthon, akár klubszoba, akár összejövetelek, vagy foglalkozások, próbák biztosításával. A Civil Szervezetek Házában klubszobával és hozzátartozó raktárhelyiséggel rendelkezik a Honvéd Nyugállományúak Klubja, a Bajtársi Egyesület, a Bajtársi Dalárda, a Citera Egyesület, a Calypso és a Kalympa kórus, a Baglas Fundamentum Táncegyüttes, a Baglas Néptánc Együttes, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének Marcali Körzeti Csoportja, a Horgász Egyesület, az Imre Sándor Szeretetszínház marcali csoportja. Ők térítésmentesen használhatják az épületet.
A klubszobák elsősorban a harmadik emeleten vannak.
A középső szinten található rendezvényterem rendelkezik kis színpaddal, öltözővel, tálaló konyhahelyiséggel. A parkettás kialakítása lehetővé teszi a mozgásos próbák, foglalkozások tartását. Szigorú beosztással itt tartja próbáit a Baglas Fundamentum Táncegyüttes, itt vannak a jazzbalettes, a zumbás, a jógás, az intimtornás, az aerobikos foglalkozások.
A földszinti rendezvényterem ad helyet a zenés foglalkozásoknak, mint a citerások, a Dalárdások, vagy helyi zenekarok próbáinak.
Ez a terem kiválóan alkalmas vásárok és egyéb szervezett bemutató előadások, különböző tanfolyamok tartására. A termek, raktárak, klubszobák kiosztása a civil szervezetekkel együttműködve, azok igényei szerint, illetve próbáikhoz igazodva valósult meg.
Nyitva tartás kódrendszerrel:
Hétfőtől-szombatig 8:00 órától 22:00 óráig.
Vasárnap zárva.
A nyitva tartás indokolt esetben igazodik az ettől eltérő időbeosztású rendezvények, vásárok idejéhez.

 

4. Városrészi kultúrházak
A bizei, boronkai, gyótapusztai és horvátkúzi közösségi házak fenntartása telephelyként a Kulturális Központ feladata. Azonban azok berendezéséről, felszereltségéről a Kulturális Központ és a városrészi közösségek az önkormányzati büdzséből, lakosságarányosan a településrészekre eső részönkormányzati pénzből közösen gondoskodik. A bizei kivételével, ahol szabadtéri színpad van, a kultúrházak színházteremmel és a kisebb rendezvényekhez szükséges hangosítási technikával rendelkeznek, valamint a szabadtéri rendezvényekhez szükséges padokkal, asztalokkal, sátrakkal is ellátottak. Mindegyik kultúrház akadálymentes. Egyedül a gyótapusztai kultúrház nem összkomfortos, itt a fűtést kályhás megoldással biztosítja a Kulturális Központ a téli időszakban, illetve a felújításra szoruló vízvezetékrendszer hibája miatt mobil illemhelyről gondoskodik a nyári hónapokban.
A városrészi kultúrházaknál közösségi igényekhez igazodó, rugalmas nyitva tartás van, előzetes bejelentkezéssel a közösségi ház megbízott ügyintézőjénél. A művelődési közösségek, klubok, egyesületek előzetes egyeztetés alapján használhatják az intézmény infrastruktúráját kizárólag kulturális/közösségi célokra – ők bérleti díjat nem fizetnek.
Ha a használat üzleti, illetve belépőjegyes, bevételes, vagy zártkörű vendéglátás (lakodalom, ballagás, stb.) céljából történik, akkor a Városi Kulturális Központ terembérletet számol fel.

Széchenyi 2020

szechenyi 2020 logo allo color RGB

Nemzeti Kulturális Alap

nka logo

Keressen minket Facebookon is!

Nyitvatartás

Kulturális Korzó

A 484/2020 (XI. 10.) kormányrendelet alapján a rendeletben meghatározott kivétellel tilos a közművelődési intézmények látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás. A rendelet értelmében a Kulturális Korzó 2020. november 11-től 30 napon át zárva tart.

Információ: 06 85 510 448

Elérhetőségek:

Marcali Művelődési és Szabadidő Központ
8700 Marcali, Múzeum köz 2.
Tel: 06 85 510 448
E-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.